About the FAS

Board

El màxim òrgan de la FAS contribueix a promocionar l'organització, vetlla perquè se'n compleixin els objectius, emmarca les polítiques generals i n'aprova els pressupostos i els comptes.